ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 16 Απριλίου 2014

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Ι.ΙΕΚ D.O.M.I.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Τετάρτη 30 Απριλίου 2014
Ώρα:10.00
Το Ι.ΙΕΚ D.O.M.I. διοργανώνει δωρεάν παρουσίαση και προώθηση Προγραμμάτων Ανοικτού Λογισμικού. Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) είναι το λογισμικό που ο καθένας μπορεί ελεύθερα να χρησιμοποιεί, να αντιγράφει, να διανέμει και να τροποποιεί ανάλογα με τις ανάγκες του.

Πρόκειται για ένα εναλλακτικό μοντέλο ανάπτυξης και χρήσης λογισμικού που βασίζεται στην ελεύθερη διάθεση του πηγαίου κώδικα, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα αλλαγών ή βελτιώσεων ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του εκάστοτε χρήστη. Με βάση αυτήν τη φιλοσοφία δημιουργήθηκε μια μεγάλη κοινότητα χρηστών και προγραμματιστών, οι οποίοι συνεργάζονται για τη συνεχή βελτίωση του λογισμικού, παρέχοντας γνώσεις και εργασία.

Με την ίδια φιλοσοφία οι τελειόφοιτοι σπουδαστές των ειδικοτήτων πληροφορικής του Ι.ΙΕΚ D.O.M.I. ανέλαβαν να μελετήσουν και να παρουσιάσουν δωρεάν Προγράμματα Ανοικτού Λογισμικού στο πλαίσιο εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας τους.

Οι σπουδαστές «κατέβασαν» τα προγράμματα από το διαδίκτυο και τα εγκατέστησαν σε server στα εργαστήρια των ειδικοτήτων Τεχνικών Δικτύων. Η παρακολούθηση της πορείας και της οργάνωσης των παρουσιάσεων έγινε από τους καθηγητές Πληροφορικής του Ι.ΙΕΚ D.O.M.I. κο Νέμτζα Κων/νο και κο Μουρελάτο Ιωάννη.

Η συγκεκριμένη παρουσίαση θα περιλαμβάνει τα προγράμματα:
  • WIKIMEDIA (ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια)
  • Cloud Λειτουργικά Eye OS
  • Διαχείριση Open Cart (E-SHOP)

Υπό την επιμέλεια της κας Μαρίας Δικαίου, Διευθύντριας Τομέα «Εφαρμοσμένων Τεχνών και Νέων Τεχνολογιών» Ι.ΙΕΚ D.O.M.I. 

 Αμφιθέατρο του Ι.ΙΕΚ D.O.M.I.
Μαυροκορδάτου 1-3 Αθήνα
Παρουσία εκπροσώπου της ΕΕΛ/ΛΑΚ