ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 15 Απριλίου 2014

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “DEVELOPMENT & DEMOCRACY”, ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Μεγάλη Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη σας προσκαλεί στην Ημερίδα Έναρξης του Προγράμματος “Development & Democracy”.Το Πρόγραμμα “Development & Democracy” υλοποιείται από την Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Προεδρίας της Ελλάδας με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Στόχος του Προγράμματος είναι η ενίσχυση του ρόλου και της αποτελεσματικότητας της δράσης των φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών, καθώς επίσης η κινητοποίηση και αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στη διαμόρφωση της πολιτικής αναπτυξιακής ατζέντας.
Σε μια Ελλάδα, όπου η κοινωνία των πολιτών βρίσκεται καθημερινά στο στόχαστρο γενικεύσεων και επιθέσεων, η Ελληνική Πλατφόρμα σας προσκαλεί να έρθετε να συζητήσουμε τη δομή για μια εποικοδομητική συνεργασία που θα έχει το καλύτερο δυνατό αντίκτυπο στην ελληνική και στην παγκόσμια κοινωνία.
Το Πρόγραμμα της Ημερίδας Έναρξης, η οποία υλοποιείται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας, περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη:
1.      Παγκόσμιο Γεύμα (12.00 – 14.00), μια συναρπαστική, βιωματική δράση για τη διερεύνηση των θεμάτων της παγκοσμίας φτώχειας, η οποία συνδιοργανώνεται με την ActionAid Hellas.
* Οι θέσεις για το Παγκόσμιο Γεύμα είναι περιορισμένες για συγκεκριμένο αριθμό προσκεκλημένων.
Δημοσιογράφοι, εκπρόσωποι των ΜΚΟ και άλλων φορέων, καθώς και το ευρύ κοινό, καλούνται να συμμετέχουν από τις 14.15 στα ακόλουθα μέρη:
2.      Ελαφρύ γεύμα, για το οποίο θα χρησιμοποιηθούν προϊόντα δικαίου και αλληλέγγυου εμπορίου σε συνεργασία με τους μάγειρες της ομάδας Tip the Chef.
3.      Συνέντευξη Τύπου (14.45– 15.15), κατά την οποία θα παρουσιαστούν αναλυτικότερα οι στόχοι και οι δράσεις του Προγράμματος.
4.      Δύο (2) Εργαστήρια (15.30 – 17.30 / 17.45 – 19.45) για εκπροσώπους φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών και πολίτες, με τις ακόλουθες θεματικές:
  • Ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών σε περίοδο κρίσης: Οριοθετώντας την έννοια της Ανάπτυξη στην κοινωνία μας
  • Και μετά τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας; Το πλαίσιο μετά το 2015 σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο (Facilitator, κ. Γεράσιμος Κουβαράς, Διευθυντής ActionAid Ελλάς)
 
 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

τηλ: 2109426550, 6949775626 / 
email: hepladev@gmail.com
 

 
Η Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη αποτελεί το συντονιστικό όργανο των ελληνικών Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς της Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας, Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης (www.hellenic-platform-dev.gr). 
Επίσης, αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα την CONCORD, την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών για την Αρωγή και την Ανάπτυξη (www.concordeurope.org), που συνιστά σήμερα, εκ μέρους της κοινωνίας των πολιτών, το βασικό συνομιλητή των οργάνων της Ε.Ε. για τον σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την Ανάπτυξη.  


ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ
 Αίθουσα : Νέοι Φούρνοι (Δ7)
Πειραιώς 100, Γκάζι