ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 28 Απριλίου 2014

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ: "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ-BUSINESS LOGISTICS", ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
05/05/2014
 Το ΚΕΚ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ πρόκειται να υλοποιήσει στην Πτολεμαΐδα επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων με τίτλο: Οργάνωση Αποθήκης με χρήση Η/Υ / Business Logistics το οποίο θα είναι διάρκειας 550 ωρών όπου 250 ώρες αφορούν σε ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ και 300 ώρες σε ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ


Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι υποψήφιοι να έχουν τα παρακάτω προσόντα:
• Να είναι ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ άνεργοι ή  ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ (εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ)
• Να είναι απόφοιτοι Γυμνασίου-Λυκείου-ΙΕΚ-ΤΕΙ-ΑΕΙ
• Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
• Η ηλικία τους να είναι άνω των 18 ετών
• Να έχει γίνει εξατομικευμένη παρέμβαση και να έχει συνταχθεί από τον εργασιακό σύμβουλο του ΚΠΑ ατομικό σχέδιο δράσης σύμφωνα με το οποίο να διαφαίνεται ότι αφενός έχουν ανάγκη κατάρτισης και αφετέρου ότι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για το αντικείμενο του προγράμματος
• Να μην έχουν παρακολουθήσει άλλα προγράμματα κατάρτισης κατά το τελευταίο δίμηνο
Εκπαιδευτικό Επίδομα:
Στους/τις καταρτιζόμενους/ες καταβάλλεται επίδομα 5,00 ευρώ (μικτά) ανά ώρα κατάρτισης-προκατάρτισης.
Δικαιολογητικά Συμμετοχής:
1.Αίτηση Συμμετοχής (συμπληρώνεται στο ΚΕΚ),
2.Βιογραφικό σημείωμα,
3.Παραπεμπτικό Σημείωμα από τον ΟΑΕΔ,
4.Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας,
5.Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών, 6.Φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας,
7.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 Α) ότι έχει παρέλθει τουλάχιστον ένα δίμηνο από την ολοκλήρωση προηγούμενου επιδοτούμενου προγράμματος κατάρτισης και Β) περί γνησίων αντιγράφων, 8.Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας του οικονομικού έτους 2013.
9. αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού όπου ο υποψήφιος καταρτιζόμενος να είναι πρώτος δικαιούχος.
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 ΚΕΚ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 36 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

ΤΗΛ: 24630 24843