ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 24 Απριλίου 2014

ΗΜΕΡΙΔΑ: "ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ", AΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΘΙΑΣΩΝ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
 Σάββατο 26 Απριλίου 2014
Ώρα:10.00-19.00
 Η Ένωση Μη Κερδοσκοπικών Θιάσων (ΕΜΚεΘι) οργανώνει διημερίδα με γενικό τίτλο «Χρηματοδοτώντας τις σύγχρονες Παραστατικές Τέχνες. Προβλήματα και λύσεις εν καιρώ κρίσης»Στόχος της διημερίδας είναι αφενός να ενημερώσει τα ενδιαφερόμενα μέρη (θιάσους, καλλιτέχνες, διαμορφωτές πολιτικής, κοινωνία) για τις κρατούσες χρηματοδοτικές συνθήκες αλλά και τις δυνατότητες που υπάρχουν στον χώρο του σύγχρονου πολιτισμού, και αφετέρου να συντάξει ένα σώμα προτάσεων, συμβάλλοντας έτσι στο διάλογο για τη χάραξη μιας Εθνικής Πολιτιστικής Πολιτικής με εξωστρέφεια και σύγχρονο προσανατολισμό.


Στη διημερίδα θα παρευρεθούν ως εισηγητές, μορφωτικοί ακόλουθοι πρεσβειών, παράγοντες του ΥπΠο, σύμβουλοι σε ευρωπαϊκά προγράμματα και ΕΣΠΑ, ειδικοί σε θέματα όπως η ιδιωτική χορηγία, θεατρολόγοι, εκπρόσωποι της αγοράς και άλλοι.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
10:00-10:20, Προσέλευση - καφές
10:20-10:30, Χαιρετισμός ΕΜΚεΘι
10:30-12:30, Δημόσιες πολιτικές και χρηματοδότηση του σύγχρονου πολιτισμού
                    (α. Το Ελληνικό Σύστημα, β. Μοντέλα πολιτιστικής πολιτικής άλλων χωρών)
12:30-12:45, καφές
12:45-14:40, Ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης (α. Ευρωπαϊκά προγράμματα, β. ΕΣΠΑ)
14:40-15:45, φαγητό
15:45-17:00, Ιδιωτική χρηματοδότηση στον πολιτισμό (Crowdfunding)
17:00-17:15, καφές
17:15-19:00, Στρογγυλή Τράπεζα – Συμπεράσματα – Μελλοντικές ενέργειες
 Αμφιθέατρο Τρίτση 
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων Ακαδημίας 50