ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 24 Απριλίου 2014

ΕΡΕΥΝΑ-ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (συμπλήρωση ερωτηματολογίου-απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς)


Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και διερευνά τις αντιλήψεις τους σχετικά με το δημιουργικό κλίμα στο σχολείο τους, στο πλαίσιο διπλωματικής μελέτης που διεξάγεται στο ΠΜΣ Εκπαίδευση και Πολιτισμός του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου. Οι απαντήσεις εξυπηρετούν αποκλειστικά ερευνητικούς σκοπούς και είναι ανώνυμες.

Το εν λόγω ερωτηματολόγιο αποτελεί μια από τις πιο ενδιαφέρουσες έρευνες που έχουν διενεργηθεί, αναφορικά με το δημιουργικό κλίμα που επικρατεί στα ελληνικά σχολεία.

Είναι μια προσπάθεια να μελετηθεί το ζήτημα αυτό, ώστε να προταθούν τρόποι αλλαγής και βελτίωσης με απώτερο στόχο την ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών.

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο https://docs.google.com/forms/d/1d4Pqai5Ny6M58MSfftdiMPfl5kuumsIzk1NtrZ1qLZc/viewform