ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 17 Απριλίου 2014

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ:"ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ", ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ-ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ-ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ

Το Κ.Ε.Κ “Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (Κ.Α.ΕΛ.Ε.)” – Παράρτημα Αλεξάνδρειας, της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), διοργανώνει  , προγράμματα επιμόρφωσης 30 ωρών, στο αντικείμενο «Καλλιέργεια & Μεταποίηση Ελληνικών Αρωματικών Φυτών».
Οι  επιμορφώσεις θα γίνουν εργαστηριακά, στο Εργαστήριο Προστασίας & Αξιοποίησης Αυτοφυών & Ανθοκομικών ειδών - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και οι επιμορφούμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν, στην πράξη, σχετικά με τα ελληνικά Αρωματικά Φυτά, την καλλιέργεια τους, τον πολλαπλασιασμό τους, τις χρήσεις τους, την απόσταξη και την παρασκευή προϊόντων κοσμητολογίας.

 Η μεταφορά των επιμορφούμενων, είναι εξασφαλισμένη από το ΚΑΕΛΕ, και οι συμμετέχοντες  δεν θα επιβαρυνθούν με έξοδα μετακίνησης


Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 28/04/2014
 Το κάθε πρόγραμμα επιμόρφωσης θα έχει διάρκεια 30 ωρών και θα ολοκληρώνεται σε διάστημα μιας εβδομάδας Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοικοι του Δήμου Αλεξάνδρειας ή του Δήμου Πέλλας ή του Δήμου Σκύδρας και να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:
Α.  Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, με δελτίο ανεργίας σε ισχύ
Και
Β. Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2011, και με ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές που δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00€. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήματος.
Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα υπάρξει δυνατότητα επαγγελματικής ευκαιρίας και αποκατάστασης, στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
1) Δήμος Πέλλας – Δημαρχείο τηλ. 2382350845
(κα Χερκελετζή)
 
2) Κ.Ε.Κ. ΚΑΕΛΕ –ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, Νικολάου Πλαστήρα 81-Αλεξάνδρεια (2ος Όροφος) ΤΗΛ: 2333028010, Fax: 2333053060,