ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 8 Απριλίου 2014

ΗΜΕΡΙΔΑ: "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ", ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
 Παρασκευή 11 Απριλίου 2014
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το «Ελληνικό Δίκτυο για την Aντιμετώπιση του Διαβήτη» είναι μια Ημερίδα που διοργανώνεται από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και τη Γνωμοδοτική Επιτροπή για το Σακχαρώδη Διαβήτη, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, υποστηρίζουν η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, η Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία, η ΕΛΟΔΙ και η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ.


Στόχος της Ημερίδας, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο μας ευρύτερης πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας, είναι η ανάδειξη του Διαβήτη σε ζήτημα εθνικής προτεραιότητας μέσω της συζήτησης όλων των κρίσιμων ζητημάτων που σχετίζονται με την πρόληψη αλλά και την αντιμετώπιση της νόσου. Ταυτόχρονα, σκοπός του Ελληνικού Δικτύου για την Αντιμετώπιση του Διαβήτη είναι ο σχεδιασμός του Οδικού Χάρτη, που θα μας επιτρέψει να διαχειριστούμε ορθά τη νόσο λαμβάνοντας υπ΄όψιν τις κοινωνικοοικονομικές προεκτάσεις της αλλά και τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.Το πρόγραμμα της εκδήλωσης χωρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες, ως ακολούθως:
· Πολιτικές υγείας για το Διαβήτη – Στρατηγική πρόληψης – Έγκαιρη διάγνωση
· Διαχείριση του Διαβήτη – Εκπαίδευση (ιατρών – ασθενών – κοινωνικού συνόλου) – Αυτοδιαχείριση
· Ευαισθητοποίηση κοινού – Νομοθεσία – Ανθρώπινα δικαιώματα – Διακρίσεις στην εργασία – Διακρίσεις στο σχολείο
 
Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.


 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
Αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης.