ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 16 Απριλίου 2014

ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: "ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ", ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

02 Μαΐου - 06 Ιουνίου 2014
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Έως Κυριακή 27 Απριλίου 2014
 Η Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου διοργανώνει σεμινάριο με τίτλο: Πολιτισμός – Διαχείριση Συλλογών


Στόχος του 1ου Σεμιναρίου είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες στις εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ, να τους δώσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ που μπορούν να αξιοποιηθούν στον πολιτισμό για την αρχειοθέτηση και προβολή πολιτισμικών τεκμηρίων και να τους προτρέψει να συνεισφέρουν στην Ελληνική κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ μέσα από τον εξελληνισμό λογισμικού, την ανάπτυξη επιμέρους ψηφίδων κλπ.
 


Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο 1ο Σεμινάριο να δηλώσουν ηλεκτρονικά 


Δίνοντας τα στοιχεία τους και ένα βιογραφικό σημείωμα, μέχρι την Κυριακή 27 Απριλίου 2014. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής.
 


Η επιλογή των εκπαιδευομένων θα γίνει από ειδική επιστημονική επιτροπή με κριτήρια την ποιότητα, εμπειρία και τα ενδιαφέροντα των υποψηφίων.
 
Κάθε εκπαιδευόμενος στο 1ο Σεμινάριο θα αναλάβει την εκτέλεση ενός έργου συνεισφοράς σε ανάπτυξη εφαρμογής ΕΛ/ΛΑΚ, στον πολιτισμό. 
Η συνεισφορά θα αφορά ανάπτυξη λογισμικού για προσθήκη κάποιας λειτουργικότητας ή πλήρη εξελληνισμό σε κάποιο υπάρχον έργο ανοιχτού λογισμικού. Η συνεισφορά θα περάσει απ” τον ποιοτικό έλεγχο του έργου και να γίνει αποδεκτή ώστε να θεωρείται έγκυρη. Περιεχόμενο  

Το περιεχόμενο του σεμιναρίου περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
 1. Ελεύθερο Λογισμικό: Εισαγωγή στις έννοιες που σχετίζονται με το ΕΛ/ΛΑΚ, μορφές αδειών χρήσης, αποθετήρια κώδικα, παραδείγματα επιτυχημένων εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ με έμφαση στον πολιτισμό
 2. Διαχείριση πολιτισμικής πληροφορίας: Δεδομένα, μεταδεδομένα, πρότυπα. Υπάρχουσες εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ. Προσφερόμενες υπηρεσίες και λεπτομέρειες υλοποίησης
 3. Συλλογές πολιτισμικών δεδομένων στην Ελλάδα: Υπάρχουσες εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα, εμπορικά και ανοικτά δεδομένα,
 4. Διαχείριση Δεδομένων: Αποθήκευση και διαχείριση σε βάσεις δεδομένων ΕΛ/ΛΑΚ, επερωτήσεις, εξαγωγή δεδομένων σε διαχειρίσιμη μορφή, linked open data, δημιουργία και τήρηση μεταδεδομένων, αποθήκευση και διαχείριση ψηφιδωτών δεδομένων
 5. Desktop και Web ΕΛ/ΛΑΚ εφαρμογές: Διαθέσιμες εφαρμογές και σύγκριση, εγκατάσταση και παραμετροποίηση, σύνδεση με βάση δεδομένων, διαδικτυακές υπηρεσίες, ανοικτά δεδομένα, δυνατότητες και τρόπος αξιοποίησης, διασύνδεση με υπηρεσίες διάθεσης δεδομένων, δωρεάν και ελεύθερες υπηρεσίες


Προσόντα
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν:


 • Απλές γνώσεις χειρισμού υπολογιστών
 • Είναι επιθυμητή η εξοικείωση με έννοιες πολιτισμικών δεδομένων (π.χ. ψηφιακά τεκμήρια, πρότυπα μεταδεδομένων
 • Είναι επιθυμητή η ενασχόληση με τη συγκεκριμένη θεματική περιοχή αξιοποίησης


Δεξιότητες
Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο αναμένεται να αποκομίσουν:


 • Εξοικείωση με τις βασικές αρχές των εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ της συνεργασίας και κοινής συνεισφοράς
 • Γνώσεις και πρακτική εμπειρία στις κυριότερες ΕΛ/ΛΑΚ εφαρμογές και πρότυπα για πολιτισμικά δεδομένα
 • Ενημέρωση για λύσεις ΕΛ/ΛΑΚ που μπορούν να αντικαταστήσουν εμπορικά προϊόντα (π.χ. Βάσεις Δεδομένων)
 • Παραδείγματα πρακτικής αξιοποίησης εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ
 Ώρες σεμιναρίων
 Παρασκευή 16:00 – 18:00
 Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής  Ομήρου 9, Ταύρος

ΠΗΓΗ