ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 16 Απριλίου 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙΗ «Ένωση Μαζί για το Παιδί» προκηρύσσει τις πιο κάτω θέσεις για άμεση πρόσληψη στα πλαίσια των προγραμμάτων «Συμβουλευτική Γραμμή 11525» και «Κέντρο Συμβουλευτικής και Στήριξης για Μητέρες».

  • Ένα Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας για πλήρη απασχόληση για υπηρεσίες στο Συμβουλευτικό Κέντρο
  • Δύο Συμβούλους Ψυχικής Υγείας για μερική απασχόληση, 4 ώρες καθημερινά, με ευέλικτο ωράριο Δευτέρα έως Παρασκευή, για υπηρεσίες στη Συμβουλευτική Γραμμή


Κριτήρια επιλογής για τη θέση Συμβούλου με πλήρη απασχόληση:
Κατοχή πτυχίου στην ψυχολογία ή σε άλλη ανθρωπιστική επιστήμη και κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου στην κλινική ψυχολογία ή τη συμβουλευτική
Κατοχή επαγγελματικού διπλώματος στη συμβουλευτική ή/και ψυχοθεραπεία
Αποδεδειγμένη κλινική εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών, με προτίμηση στη συμβουλευτική γονέων σε ομάδες και ατομικές συνεδρίες
Γνώση σε προγράμματα ανάπτυξης θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Κριτήρια επιλογής για τις θέσεις Συμβούλων με μερική απασχόληση:
Κατοχή πτυχίου ή/και μεταπτυχιακού τίτλου στην ψυχολογία ή τη συμβουλευτική
Κατοχή επαγγελματικού διπλώματος στη συμβουλευτική ή/και ψυχοθεραπεία
Κλινική εμπειρία, με προτίμηση στη συμβουλευτική παιδιών, εφήβων και γονιών

Επιπλέον κριτήρια επιλογής για όλες τις θέσεις:
Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Γνώση σε προγράμματα ανάπτυξης θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
Συστάσεις απαραίτητες

Για αίτηση σε μία ή περισσότερες από τις παραπάνω θέσεις, παρακαλούμε στείλτε μία μόνο σχετική επιστολή και αντίγραφο του βιογραφικού σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: grammi@mazigiatopaidi.gr μέχρι τις 22 Απριλίου 2014. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να καλέσετε στο 115 25.