ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 28 Απριλίου 2014

ΕΡΓΑΣΙΑ - 70 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ

 Ο Δήμος ΛΕΣΒΟΥ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 70 ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών καθαριότητας που αφορούν όλο το Δήμο Λέσβου 

15 ΔΕ-ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
55 ΥΕ-ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
30/04/2014