ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 25 Απριλίου 2014

ΕΡΓΑΣΙΑ - 5 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΘΗΝΑ

Ανακοίνωση Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού Φύλαξης(ημέρας και νύχτας) , καθώς και προσωπικού Καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού 5 ατόμων μέσω ΑΣΕΠ.