ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 2 Απριλίου 2014

ΕΡΓΑΣΙΑ - 4 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ Ε ́EΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΗΛΕΙΑ

«Ανακοίνωση πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του ΥΠΠΟΑ και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έργο «Ανασκαφική έρευνα, τοπογραφική και αρχιτεκτονική αποτύπωση του αρχαίου θεάτρου της Πλατιάνας» 

 1 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ
 3 ΥΕ-ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
03/04/2014 - 09/04/2014