ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 11 Απριλίου 2014

ΕΡΓΑΣΙΑ - 15 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΣΙΓΡΙ ΛΕΣΒΟΥ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και ειδικευμένων εργατών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των έργων του 5ου Υποέργου «Έρευνες απολιθωμάτων» για τις ανάγκες της ενταγμένης στο ΕΣΠΑ Πράξης «Κατασκευή/Αναβάθμιση του οδικού άξονα Καλλονής Σιγρίου Λέσβου»

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
12/04/2014 - 17/04/2014