ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 15 Απριλίου 2014

ΕΡΓΑΣΙΑ - 10 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Ο Δήµος Ζαγοράς-Μουρεσίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση µέχρι και 5 ηµεροµίσθια κατ’άτοµο το µήνα ΜΑΡΤΙΟ 2014, συνολικού αριθµού 10 ατόµων, προς κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας

10 ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
 16/04/2014 - 22/04/2014