ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: "ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ"

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις συμμετοχής στο έργο «Ένωση για την απασχολούμενη γυναίκα», το οποίο υλοποιείται στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης (Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη) και στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία) από 15 φορείς εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας με συντονιστή φορέα την Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών (ΟΕΣΥΝΕ).

 Το έργο στοχεύει στην αναβάθμιση της επαγγελματικής θέσης 4.800 απασχολούμενων και αυτοαπασχολούμενων γυναικών.

Ειδικότερα, απευθύνεται σε γυναίκες απασχολούμενες στον ιδιωτικό τομέα (προτεραιότητα δίνεται σε επισφαλείς θέσεις εργασίας όπως συμβάσεις ορισμένου χρόνου, μερική απασχόληση κτλ.) καθώς και σε γυναίκες αυτοαπασχολούμενες (ατομικές επιχειρήσεις/ελ. επαγγελματίες, ή μικρές γυναικείες επιχειρήσεις με έως 3-4 άτομα προσωπικό).

Μέσω δράσεων εξατομικευμένης συμβουλευτικής-mentoring, κατάρτισης-επιμόρφωσης, προώθησης της προσαρμοστικότητας και ενεργητικής υποστήριξης, το έργο στοχεύει στην ενδυνάμωση της θέσης και των προοπτικών των απασχολούμενων γυναικών στην αγορά εργασίας, καθώς και στην ενίσχυση της επαγγελματικής θέσης και των προοπτικών της επιχείρησης των αυτοαπασχολούμενων γυναικών.