ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Σάββατο 22 Μαρτίου 2014

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Υποβολή αιτήσεων από 17 έως 31 Μαρτίου 2014

Η οικονομική κρίση η οποία μαστίζει την πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει εκατοντάδες συμπολίτες μας στην ανεργία και την ανέχεια.

Ο Δήμος μας ίδρυσε Κοινωνικό Παντοπωλείο του οποίου δικαιούχοι είναι δημότες και κάτοικοι του δήμου μας αδυνατούν να καλύψουν τις καθημερινές τους ανάγκες. 
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα παρέχει δωρεάν ποσότητες βασικών τροφίμων σε συγκεκριμένο αριθμό δικαιούχων. 
Κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι το συνολικό εισόδημα των συνοικούντων με το δικαιούχο, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, προβλήματα υγείας και αναπηρίες.
Πιο συγκεκριμένα, για την ένταξη στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου, απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών:
1.Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
2.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
3.Κάρτα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. (εφόσον υπάρχει)
4.Τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα του αιτούντα καθώς και όλων των συνοικούντων ή Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη από την εφορία, που βεβαιώνει οτι δεν υποχρεούνται φορολογικής δήλωσης 
5.Έντυπο Ε9 ή Υπεύθυνη Δήλωση περί μη ύπαρξης περιουσιακών στοιχείων.
6.Φωτοτυπία λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. ή Ε.Υ.Δ.Α.Π. ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο μέσω του οποίου θα βεβαιώνει τη διεύθυνση της κατοικίας του ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο. 
7.Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ή άλλου δημόσιου φορέα εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας. 
Σε περίπτωση αναπηρίας αντίγραφο της βεβαίωσης της επιτροπής που αναγράφει το ποσοστό.


Τα ανωτέρω δικαιολογητικά, υποβάλλονται στον δήμο σε επικυρωμένα αντίγραφα μαζί με την συμπλήρωση σχετικής έντυπης αίτησης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να κατατίθενται από 17  έως  31/03/2014 στον Δήμο Σαλαμίνας στο Γενικό Πρωτόκολλο καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής.
Τηλ. Επικοινωνίας213 - 20 27 581 / 582
210 - 46 46 046