ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνει τον αναγκαίο αριθμό τακτικών και αναπληρωματικών καθηγητών, που θα διορισθεί για να καλύψει τις ανάγκες διδασκαλίας στη Σχολή, κατά το εκπαιδευτικό έτος 2014-2015, στα κατωτέρω αναγραφόμενα μαθήματα, κατά έτος σπουδών και αθλητικές ομάδες, με αποζημίωση, που καταβάλλεται για κάθε ώρα διδασκαλίας. Θα προσληφθούν 46 τακτικοί και 220 αναπληρωματικοί καθηγητές για το εκπαιδευτικό έτος 2014-2015.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
11/04/2014