ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Σάββατο 29 Μαρτίου 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ -ΤΟΠΣΑ , ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΗΛΙΟΣ» προσκαλεί τους-τις ενδιαφερόμενους-ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στις δράσεις ενημέρωσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης  της Πράξης «Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή και τη συντήρηση έργων Α.Π.Ε. με έμφαση στις δράσεις του προγράμματος ΗΛΙΟΣ και παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας».
Ο αριθμός των ωφελουμένων του έργου θα είναι: 
  • 30 άνεργοι πτυχιούχοι Τεχνολογικής (ΤΕ) ή Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) Εκπαίδευσης σε τεχνικά αντικείμενα (ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι κλπ)
  • 40 άνεργοι τεχνίτες οικοδομικών επαγγελμάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να υποβάλλουν το έντυπο της αίτησης συμμετοχής στο ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, Πανεπιστημίου 170, 26443 Πάτρα, αυτοπροσώπως, ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή να την αποστείλουν στο fax : 2610461766 ή την ηλεκτρονική διεύθυνση : patra@kekgsevee.gr

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Παρασκευή 11 Απριλίου 2014