ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 24 Μαρτίου 2014

ΕΡΓΑΣΙΑ - 7 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Κ.Τ.Ε.Σ.Ε.) για την εκτέλεση του έργου «Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε συστήματα ισχύος στην ναυτιλία μέσω καινοτόμου διαχείρισης της ανάκτησης ενέργειας (ECOMARINE)» απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη 7 συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 30/06/2015

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
28/03/2014
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ