ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014

ΕΡΓΑΣΙΑ - 5 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

To Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών ανακοινώνει την πλήρωση, μετά από κρίση ειδικής επιτροπής, 5 θέσεων Ερευνητών Γ΄ βαθμίδας στο Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών του ΕΚΚΕ με γνωστικά αντικείμενα:

 Α) «Πολιτική Κοινωνιολογία» Β) «Κοινωνική Ψυχολογία: Κοινωνικός αποκλεισμός και διακρίσεις»Γ) «Πολιτική Κουλτούρα και Εκλογική Συμπεριφορά» Δ) «Κοινωνικοί μετασχηματισμοί και κοινωνικές συγκρούσεις στην ύπαιθρο»


 Ε) «Κοινωνιολογία της πόλης και του πολιτισμού»

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
 Παρασκευή 09 Μαΐου 2014