ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014

ΕΡΓΑΣΙΑ - 5 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ 13η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΚΡΗΤΗ

Πρόσληψη 5 ατόμων εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες υλοποίησης του 3ου υποέργου «Διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών» του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 10ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΙΔΩΝΙΟΥ» [Μνημόνιο Συνεργασίας του Δήμου Ηρακλείου με το ΥΠ.ΠΟ.Α./13η Ε.Β.Α.]

1 ΠΕ-Αρχαιολόγων
2 ​ΔΕ-Εργατοτεχνιτών
2 ΥΕ-Ειδικευμένων Εργατών 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
27/03/2014 - 02/03/2014