ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014

ΕΡΓΑΣΙΑ - 3 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

Σύναψη σύμβασης ίσθωσης έργου με 3 άτομα για τηνκάλυψη αναγκών του Δήμου Μεγαρέων, που εδρεύει στα Μέγαρα Ν.Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων:
 
«Αποχέτευση Ακαθάρτων Νέας Περά ου», «Αντικατάσταση ικτύων Ύδρευσης της πόλης των Μεγάρων», «Ανέγερση Γηροκοmείου θέση Κ.Φ. 557 του Δήμου Μεγαρέων», «Κατασκευή και Εξοπλισmός του έργου “Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Ν. Περά ου ή ου Μεγαρέων Αττικής”» και «Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων ελέγχου και περιορισμού διαρροών στο υφιστάμενο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης της πόλης των Μεγάρων» συνολικής διάρκειας έως 12 μήνες


1 ΠΕ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

1 ΠΕ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1 ΤΕ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ