ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 24 Μαρτίου 2014

ΕΡΓΑΣΙΑ - 18 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ Α ́ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & KΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Aνακοίνωση πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού 18 ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου “Συντήρηση και ανάδειξη του Ωρολογίου Ανδρονίκου Κυρρήστου, στον αρχαιολογικό χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς Αθηνών”, του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 17-ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης-ομάδα Α ́-για την  συντήρηση λίθου και ελλείψει αυτών ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης
Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης αντίστοιχης κατεύθυνσης

1 ΤΕ-Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης-ομάδα Β ́- για την συντήρηση κονιαμάτων και τοιχογραφιών και ελλείψει αυτού ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης αντίστοιχης
κατεύθυνσης
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
 26/03/2014 - 04/04/2014