ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014

ΕΡΓΑΣΙΑ - 16 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ 25 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης - ειδικευμένων εργατών με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου ΕΣΠΑ "Στερέωση, αποκατάσταση, ανάδειξη και επανάχρηση Φρούριου Μπούρτζι στο Ναύπλιο"

1 ΠΕ-Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στη Βυζαντινή Αρχαιολογία

1 ΠΕ-Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση & ανάδειξη μνημείων

7 ΔΕ-Εργατοτεχνιτών και ελλείψει αυτών ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες

7 ΥΕ-Ειδικευμένων Εργατών

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
24/03/2014 - 31/03/2014