ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014

15 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΟΠΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ''LIFE AMMOS''Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και η TERRA NOVA ΕΠΕ Περιβαλλοντική Τεχνική Συμβουλευτική, στο πλαίσιο του Έργου «Ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης για τον περιορισμό των απορριμμάτων καπνιστών στις παραλίες» με ακρωνύμιο «LIFE AMMOS» και κωδικό LIFE12 INF/GR/000985 που υλοποιείται με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού εργαλείου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή δεκαπέντε (15) φυσικών προσώπων (εφεξής ο «Επόπτης παραλίας»). Οι Επόπτες παραλίες θα συμμετάσχουν στην υλοποίηση της Δράσης C.3 «Εκστρατεία στις παραλίες» του Πακέτου Εργασίας C «Communication actions / awareness raising campaigns» με σκοπό τη βέλτιστη υλοποίηση των δράσεων ενημέρωσης του Έργου.


Κάθε Επόπτης παραλίας θα αναλάβει την εποπτεία/ λειτουργία του ενημερωτικού περιπτέρου (info kiosk) που θα εγκατασταθεί σε μια από τις 15 παραλίες- περιοχές υλοποίησης του Έργου, που παρουσιάζονται στον κάτωθι Πίνακα. 
Το διάστημα 01/06/2014 έως 31/07/2014 και 18/08/2014 έως 15/09/2014 ο Επόπτης θα βρίσκεται στην παραλία της αρμοδιότητάς του κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Κατά το διάστημα 01/08/2014 έως 17/08/2014, που πανελλαδικά παρατηρείται η μεγαλύτερη προσέλευση στις παραλίες, ο Επόπτης θα βρίσκεται στην παραλία αρμοδιότητάς του σε καθημερινή βάση (Δευτέρα με Κυριακή). 

Συνολικά, ο Επόπτης θα παρίσταται στην παραλία της αρμοδιότητάς του για πενήντα (50) ημέρες κατά το διάστημα 01/06/2014 έως 15/09/2014. Η παρουσία του θα είναι οκτάωρη, κατά το χρονικό διάστημα από τις 10:00 το πρωί έως και τις 18:00 το απόγευμα. 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να αποστείλουν τα δικαιολογητικά μέχρι τη Παρασκευή 11 Απριλίου 2014 (τέλος προθεσμίας) στο info@medsos.gr
Δικαιολογητικά που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα, δε θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση. 

Για ερωτήματα, που ενδεχόμενα προκύψουν σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματά τους κάθε μέρα και ώρες 10:00 - 16:00 στο 210-8228795.