ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014

ΕΡΓΑΣΙΑ - 7 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗ ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Η ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά επτά (7) άτομα για την κάλυψη αναγκών της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, που εδρεύει στο Γάζι Ηρακλείου Κρήτης, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Νέες συνδέσεις Αποχέτευσης που αφορούν σε όλο το Δήμο Μαλεβιζίου» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

www.dikaiologitika.gr
Η ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά 7 άτομα για την κάλυψη αναγκών της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, που εδρεύει στο Γάζι Ηρακλείου Κρήτης, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Νέες συνδέσεις Αποχέτευσης που αφορούν σε όλο το Δήμο Μαλεβιζίου» συνολικής διάρκειας έως 12 μήνες

4 ΠΕ-Πολιτικών Μηχανικών
1ΔΕ-Χειριστών Μηχανημάτων Έργου
2 ΔΕ-Τεχνίτες Υδραυλικοί