ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014

ΕΡΓΑΣΙΑ - 24 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 24 ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών «ΡΟΔΑ», που εδρεύει στη Ρόδο

17 ΔΕ-ΟΔΗΓΟΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 5 ΔΕ-ΕΚΔΟΤΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 2 ΔΕ-ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ