ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2014

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

26 - 27 Φεβρουαρίου 2014
 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
07 Φεβρουαρίου 2014 
Διεθνές Συνέδριο για τον αντίκτυπο της έρευνας στις Κοινωνικο-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ημερίδα για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, το νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για τη Έρευνα και την Καινοτομία για την περίοδο 2014-2020, θα πραγματοποιηθεί στo Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Η εκδήλωση "Achieving Impact: Socio-economic Sciences and Humanities in Horizon 2020" διοργανώνεται από το ευρωπαϊκό δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής για το έργο NET4SOCIETY, στο οποίο συμμετέχει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.
Το συνέδριο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα μέλη της ερευνητικής κοινότητας των Κοινωνικοοικονομικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, και ειδικότερα για όσους αναζητούν να γνωρίσουν καλύτερα τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες στο πλαίσιο του προγράμματος "Η Ευρώπη σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο - Πολυδεκτικές, Καινοτόμες και Στοχαστικές Κοινωνίες" (Europe in a changing world: inclusive, innovative and reflective Societies) του "Ορίζοντα 2020".
Στο συνέδριο θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εμπειρογνώμονες, εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας, ερευνητές, συντονιστές εγκεκριμένων έργων, Εθνικοί Εκπρόσωποι και Εθνικά Σημεία Επαφής του προγράμματος από όλη την Ευρώπη.
Κατά τη διάρκεια του διεθνούς Συνεδρίου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 26 Φεβρουαρίου 2014, σημαντικοί ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα συζητήσουν για την έννοια του αντίκτυπου της έρευνας στις Κοινωνικοοικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, ενώ θα ακολουθήσει παρουσίαση καλών πρακτικών (case studies) σε 3 θεματικές ενότητες:
  • Δημιουργική Παραγωγή και Πολιτισμός (Creativity and Culture),
  • το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο (The European Social Model) και
  • η Κοινωνική Καινοτομία (Making sense of Social Innovation!).
Στις 27 Φεβρουαρίου 2014 θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική ημερίδα και brokerage event, όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τη νέα προκήρυξη του προγράμματος "Η Ευρώπη σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο - Συμμετοχικές, Καινοτόμες και Στοχαστικές Κοινωνίες" που εντάσσεται στον 6ο άξονα των Κοινωνικών Προκλήσεων του Ορίζοντα 2020, που αναμένεται να ανακοινωθεί τον Δεκέμβριο 2013, καθώς και να διερευνήσουν ευκαιρίες για συμμετοχή σε υφιστάμενα δίκτυα, αλλά και για διαμόρφωση νέων συνεργασιών και έργων.
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο συνέδριο & την ημερίδα θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής έως τις 7 Φεβρουαρίου 2014 μέσω της φόρμας εγγραφής στον δικτυακό τόπο http://www.achievingimpact2014.eu/.
Ευρωπαϊκό δίκτυο NET4SOCIETY
Το ευρωπαϊκό δίκτυο NET4SOCIETY (Trans-national cooperation among National Contact Points for Socio-economic sciences and the Humanities) (http://www.net4society.eu/) ενημερώνει και υποστηρίζει τους ερευνητές των Κοινωνικο-οικονομικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, τις ανοικτές προκηρύξεις, καθώς και τις δυνατότητες συνεργασίας με οργανισμούς από όλη την Ευρώπη. Επιπλέον, παρέχει πληροφορίες για τα ερευνητικά αποτελέσματα, αλλά και τις εμπειρίες ερευνητών από την επιτυχημένη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Εθνικό Σημείο Επαφής στην Ελλάδα είναι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).
Ο "Ορίζοντας 2020" είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την χρηματοδότηση δράσεων έρευνας και καινοτομίας για την επταετία 2014-2020. Η δομή του προγράμματος "Ορίζοντας 2020" στηρίζεται στο τρίπτυχο: "Επιστημονική αριστεία", "Βιομηχανική Υπεροχή", "Κοινωνικές προκλήσεις", δηλαδή στράτευση της επιστημονικής έρευνας πίσω από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ, όπως είναι η γήρανση του πληθυσμού, η εξάντληση των ενεργειακών πόρων, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, και η μετατροπή της επιστημονικής γνώσης σε εφαρμοσμένες λύσεις για τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών.
Το πρόγραμμα "Η Ευρώπη σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο - Πολυδεκτικές, Καινοτόμες και Στοχαστικές Κοινωνίες" (Europe in a changing world: inclusive, innovative and reflective societies) εντάσσεται στις Κοινωνικές προκλήσεις και αποτελεί συνέχεια του προγράμματος "Κοινωνικοοικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες" (SSH) του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο.
Περισσότερες πληροφορίες για το προκαταρκτικό πρόγραμμα εργασίας, το οποίο θα παρουσιαστεί τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου, είναι διαθέσιμες στην Επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕ για το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:


ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΔΩ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  ΕΔΩ


 ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα