ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
15 Ιανουαρίου 2014
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
 Ο Δήμος Μαρκόπουλου Μεσογαίας και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχουν θέσει σε λειτουργία το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας.Στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. προσφέρονται  ΔΩΡΕΑΝ προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.
       
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8  και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.
Τα προγράμματα που μπορούν να προσφερθούν στο ΚΔΒΜ Μαρκόπουλου Μεσογαίας είναι τα παρακάτω:
Α/Α
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
1ΟΙΚΟΝΟΜΙA - EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

1.10Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού
25
1.11Συμβουλευτική σταδιοδρομίας
25
2ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

2.4Οικολογικές λύσεις για το σπίτι
25
2.8Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής
25
2.9Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες
25
3ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

3.1Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι)
50
4ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

4.8Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)
25
4.9Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)
25
5ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

5.6Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων
25
5.8Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία
25
5.10Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή
25
7ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ

7.1Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή
25
Υποβολή δηλώσεων συμμετοχής-εγγραφές  από 15/01
1) Δημαρχιακό υποκατάστημα δήμου Μαρκόπουλου στο Πόρτο Ράφτη,
λεωφόρος Πόρτο Ράφτη, διασταύρωση Αυλάκι-λιμάνι.
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης (επισυνάπτεται), καθώς και φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής, με την επισύναψη της σχετικής αίτησης και αντίγραφου της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σκαναρισμένο) στο e-mail : kdvm60@gmail.com


Η κατάταξη σε τμήματα μάθησης γίνεται ανάλογα με τις αιτήσεις υποψηφίων και τηρείται σειρά προτεραιότητας ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.


Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης σε όσους ολοκλήρωσαν τα μαθήματα.


Τα προγράμματα εκπαίδευσης θα πραγματοποιούνται εφόσον συμπληρώνεται ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στο
Τηλ. 2299071706     email:   kdvm.60@gmail.com


ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΔΩπηγή:http://www.markopoulo.gr/