ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014

"ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΓΥΝΑΙΚΑΣ" ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Το «Καταφύγιο Γυναίκας» αποτελείται από μια ομάδα εθελοντών  με όραμα και αληθινό ανθρωπιστικό ενδιαφέρον για την καταπολέμηση κάθε μορφής κακοποίησης


Η ομάδα απαρτίζεται από νέους ανθρώπους που συνεργάζονται καθημερινά και υπεύθυνα για τη στήριξη γυναικών που έχουν υποστεί κακοποίηση και το έχουν πραγματικά ανάγκη.

 Οι υπηρεσίες προσφέρονται σε γυναίκες άνω των 18 ετών, χωρίς προκαταλήψεις και διαχωρισμούς, ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκεύματος, κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, και σεξουαλικού προσανατολισμού.
Οι δωρεάν παρεχόμενες υπηρεσίες, οι δράσεις και τα προγράμματα του ΚΓ συνοψίζονται ως εξής:


Για την υποστήριξη των κακοποιημένων γυναικών:
 •  Παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης (μία ή περισσότερες συναντήσεις με  κοινωνικό λειτουργό ανάλογα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της κάθε περίπτωσης)
 •  Παροχή ψυχολογικής υποστήριξης (μέσος όρος 16 συναντήσεις με ψυχολόγο ανάλογα με την περίπτωση)
 •  Νομική συμβουλευτική (συνάντηση με δικηγόρο για πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με τις πρώτες κινήσεις, το θεσμικό πλαίσιο και τα δικαιώματα της εκάστοτε κακοποιημένης γυναίκας)
 •  Ομαδική υποστήριξη γυναικών  με την εμπειρία της κακοποίησης
 •  Βοήθεια στη συμπλήρωση, έκδοση δημόσιων εγγράφων απαραίτητα για δικαστική ή άλλη χρήση (υπηρεσίες πρόνοιας,  έκδοση ΑΦΜ,  ιατροδικαστικές εξετάσεις, διάφορα έγγραφα για τον διορισμό δικηγόρου, άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους κ.α.)
 •  Παραπεμπτικό/επικοινωνία για το διορισμό δωρεάν δικηγόρου από το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης ή τους κατά τόπους Δικηγορικούς Συλλόγους ανά την Ελλάδα και συνεχή υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία
 •  Διασύνδεση της εξυπηρετούμενης γυναίκας με άλλους φορείς ( φορείς υποστήριξης κακοποιημένων γυναικών εκτός Θεσ/νίκης, ξενώνες κακοποιημένων γυναικών, κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά ιατρεία, διάφορες υπηρεσίες κ.α.) και παραπομπή εφόσον κριθεί απαραίτητο
 •  Παροχή βασικών ειδών πρώτης ανάγκης και υλικής υποστήριξης (τρόφιμα, οικιακά είδη, ρουχισμό, έπιπλα κ.α.) σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο


Για την αντιμετώπιση/πρόληψη/ενημέρωση/ευαισθητοποίηση για τη βία κατά των γυναικών:
 •  Ομάδες διαχείρισης συναισθημάτων και αυτοελέγχου για άνδρες που εμπλέκονται στη βία ως θύτες
 •  Συμβουλευτική ζευγαριών, με σκοπό την επίλυση προβλημάτων και την ενδυνάμωση της σχέσης
 •  Οργάνωση/συμμετοχή σε προγράμματα ενημέρωσης σε σχολεία, κολέγια, συλλόγους και λοιπούς φορείς
 •  Οργάνωση/συμμετοχή σε ανοιχτές εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης του κοινού
 •  Συνεχή παρουσία σε μεγάλες  εκδηλώσεις για την ευαισθητοποίηση/ενημέρωση των επισκεπτών για τη βία κατά των γυναικών (Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Θεσ/νίκης, Διεθνής  Έκθεση Θεσσαλονίκης κ.α.)  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ