ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2014

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΗ Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ειδικής έρευνας για τη μετάβαση από την αγορά εργασίας στη σύνταξη. Το δείγμα της έρευνας ήταν υποσύνολο του δείγματος της τριμηνιαίας Έρευνας Εργατικού Δυναμικού. Συγκεκριμένα, στην ad hoc έρευνα απάντησαν τα άτομα που ερευνήθηκαν κατά το Β΄ τρίμηνο του 2012 στα πλαίσια της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού και συγκέντρωναν τις εξής προϋποθέσεις: 

Είχαν ηλικία 50 έως 69 ετών, και 
α) ήταν εργαζόμενοι κατά την εβδομάδα της έρευνας (ή είχαν μια εργασία από την οποία απουσίαζαν προσωρινά) ή 
β) είχαν εργαστεί στο παρελθόν και η ηλικία τους, την τελευταία φορά που εργάστηκαν, ήταν μεγαλύτερη των 49 ετών 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η πλειοψηφία των ερευνηθέντων δεν ελάμβαναν ακόμα σύνταξη γήρατος (59,9%) ενώ το 56,6% ανήκε ακόμα στο εργατικό δυναμικό, είτε ως εργαζόμενοι είτε ως άνεργοι (Πίνακας 1) . Πληροφορίες: 
Δ/νση Στατιστικών Πληθυσμού και 
Αγοράς Εργασίας 
Τμήμα Έρευνας Εργατικού Δυναμικού 
Στ. Ζαχαρίου 
Τηλ.: 213 135 2173, Fax: 213 135 2948 
e-mail: lfs@statistics.gr 
www.statistics.gr
Ο συνηθέστερος λόγος εξόδου από την αγορά εργασίας είναι η κατοχύρωση δικαιώματος σύνταξης (60,8%) ενώ ο δεύτερος πιο συχνός είναι η υποχρεωτική συνταξιοδότηση λόγω ορίου ηλικίας (28,3%). Τα προβλήματα υγείας αναφέρονται ως λόγος εξόδου από το 5,7% των ερευνηθέντων.