ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ "ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ"

Η Τράπεζα Αίματος του ¨ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ¨ διοργανώνει τρεις εθελοντικές αιμοδοσίες. Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014 θα πραγματοποιηθεί αιμοληψία στο Ορ. Καρδιάς, την
Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2014 στο Νότιο Πεδίο & τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014 στο Ορ Κύριου Πεδίου. Όλες οι αιμοληψίες θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολ/δας από 8:30 π.μ. μέχρι 13:00 το μεσήμέρι. Η παρουσία όσο το δυνατόν περισσότερων είναι απαραίτητη σ΄αυτή την κορυφαία πράξη ανθρωπιάς.