ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2014

ΕΡΓΑΣΙΑ - 8 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωµένου Δάσους Λέσβου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 8 ατόµων για την υλοποίηση της πράξης «Ανάδειξη και αξιοποίηση Απολιθωµένου Δάσους νησίδας Νησιώπης» µε κωδικό MIS 339797 του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωµένου Δάσους Λέσβου, που εδρεύει στο Σίγρι Λέσβου

1 ΠΕ-Γεωλόγων
1 ΤΕ-Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
1 ΔΕ-Συντηρητών
3 ΥΕ-Εργατών
2 ΥΕ-Εργατοτεχνιτών