ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2014

ΕΡΓΑΣΙΑ - 5 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ KB ́ EΦOPEIA ΠPOΪΣTOPIKΩN & KΛAΣIKΩN APXAIOTHTΩN

Προκήρυξη πρόσληψης ενός ΠΕ Αρχαιολόγου και τεσσάρων ΔΕ Εργατοτεχνιτών και ελλείψει αυτών ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του έργου «Ανάδειξη Αρχαίου θεάτρου Λίνδου» το οποίο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

1 ΠΕ-Αρχαιολόγος-8 Μήνες
2 ΔΕ-Εργατοτεχνίτών και ελλείψει αυτών,ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών-6 Μήνες
2 ΔΕ-Εργατοτεχνίτών και ελλείψει αυτών,ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών-4 Μήνες

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
07/01/2014 - 13/01/2014