ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2014

ΕΡΓΑΣΙΑ - 4 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,ΑμεΑ ΛΕΧΑΙΝΩΝ


Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Α.Μ.Ε.Α. Λεχαινών πρόκειται να προσλάβει επικουρικό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου , χρονικής διάρκειας 12 μηνών , για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του, σε θέσεις κατά κατηγορία /κλάδο και ειδικότητα αντιστοίχως , ως ακολούθως:


2 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 
2 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
09/01/2014 - 24/01/2014