ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 2 Ιανουαρίου 2014

ΕΡΓΑΣΙΑ - 4 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΕ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

 Ο Δήμος Μεταμόρφωσης ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 4 ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικών Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών που εδρεύουν στη Μεταμόρφωση, για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής"

4 ΠΕ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
03/01/2014 - 08/01/2014