ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΚ ΤΗΣ ΔΕΗ ΓΙΑ 300 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

Το ΚΕΚ ΔΕΗ/ΔΕΚΠ/ΣΤΕ πρόκειται να υλοποιηθούν προγράμματα στις Περιφέρειες Πελοποννήσου για 80 ωφελούμενους και Δυτικής Μακεδονίας για 220 ωφελούμενους. 
Η προβλεπόμενη πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων καθώς και η υποχρεωτική τετράμηνη απασχόληση (100 ημερομίσθια) θα γίνει στις εγκαταστάσεις στη ΔΕΗ Α.Ε. και αφορά στο σύνολο των ωφελούμενων (100%).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Το ΚΕΚ ΔΕΗ / ΔΕΚΠ / ΣΤΕ συμμετέχει στη Δράση «Κατάρτιση με επιχορήγηση (Training Voucher) Ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β΄ της Οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση (TEE)» με τα παρακάτω προγράμματα.
Όλοι οι εκπαιδευόμενοι (100%), που θα λάβουν μέρος στα προγράμματα μας, θα οδηγηθούν σε υποχρεωτική απασχόληση (πρόσληψη για 100 ημερομίσθια) στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.)

Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας
 
Ομάδα Α΄ Τεχνίτες
Τίτλος
προγράμματος
Αριθμός
καταρτιζομένων
Εταιρία
Πρακτικής - Απασχόλησης
Θέσεις
Πρακτικής
Θέσεις
Απασχόλησης
Χειρισμός κινητών μηχανημάτων-μηχανήματα έργου
 
40
ΔΕΗ Α.Ε.
40
40
Επισκευή & Συντήρηση Μηχανημάτων Έργου εκτός Αυτοκίνησης
 
20
ΔΕΗ Α.Ε.
20
20
Επιφανειακή εκμετάλλευση υπαίθριων λιγνιτωρυχείων με τη μέθοδο της συνεχούς λειτουργίας
140
ΔΕΗ Α.Ε.
140
140
Ομάδα Β΄ Μηχανικοί
Τίτλος
προγράμματος
Αριθμός
καταρτιζομένων
Εταιρία
Πρακτικής - Απασχόλησης
Θέσεις
Πρακτικής
Θέσεις
Απασχόλησης
Εξορυκτική και Μεταλλευτική Βιομηχανία
 
20
ΔΕΗ Α.Ε.
20
20
 
Περιφέρεια Πελοποννήσου
 
Ομάδα Α΄ Τεχνίτες
Τίτλος
προγράμματος
Αριθμός
καταρτιζομένων
Εταιρία
Πρακτικής - Απασχόλησης
Θέσεις
Πρακτικής
Θέσεις
Απασχόλησης
Χειρισμός κινητών μηχανημάτων-μηχανήματα έργου
 
20
ΔΕΗ Α.Ε.
20
20
Επισκευή & Συντήρηση Μηχανημάτων Έργου εκτός Αυτοκίνησης
 
20
ΔΕΗ Α.Ε.
20
20
Επιφανειακή εκμετάλλευση υπαίθριων λιγνιτωρυχείων με τη μέθοδο της συνεχούς λειτουργίας
40
ΔΕΗ Α.Ε.
40
40

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

http://kek.dei.com.gr