ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014

"2η ΕΥΚΑΙΡΙΑ" ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

H 2η ΕΥΚΑΙΡΙΑ είναι ένα πρόγραμμα επανακατάρτισης 280 ωρών επιδοτούμενων με 5€ μικτά ανα ώρα κατάρτισης.Το πρόγραμμα αφορά 6.000 απολυμένους / ανέργους που προέρχονται από τους κλάδους:
Λιανικού Εμπορίου
Εμπορίας, Διακίνησης & Συντήρησης Αυτοκινήτων
Κατασκευών - Δομικών Υλικών