ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2014

ΕΡΓΑΣΙΑ - 2 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΜΕΑΣ

O Δήμος Νεμέας ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ.Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος με την επωνυμία «Πρατίνας», που εδρεύει στη Νεμέα Κορινθίαςμε δύο φυσικά πρόσωπα ανά τόπο εκτέλεσης,ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης όπως αναλυτικά φαίνεται παρακάτω: 

1 ΜΟΥΣΙΚΟΣ 
1 ΔΑΣΚΑΛΟΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 
07/02/2014