ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014

ΕΡΓΑΣΙΑ - 2 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ,ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

To Ινστιτούτο Bιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών ενδιαφέρεται να επιλέξει 2 μεταδιδάκτορες με εμπειρία στη σύνθεση βιοδραστικών ενώσεων προκειμένου να συνεργαστεί στο πλαίσιο έργου με τίτλο «NewMedicines for Trypanosomatidic Infections(ΝΜΤ rypI)»
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
 06/02/2014