ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014

ΕΡΓΑΣΙΑ - 2 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ


Ο Δήμος Φαρσάλων ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά 2 άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Φαρσάλων, που εδρεύει στα Φάρσαλα, Νομού Λάρισας, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: «Έλεγχος εγκαταστάσεων και μηχανημάτων, υπόδειξη τρόπων προφύλαξης και ασφάλειας για την αποφυγή εργατικών ατυχημάτων» και β) «Ιατρικός έλεγχος των 99 μονίμων εργαζομένων και υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου συμβουλές και υποδείξεις σχετικά με την σωματική υγιεινή επιθεώρηση και επίβλεψη των συνθηκών εργασίας, πρόγραμμα εμβολιασμού εργαζομένων», συνολικής διάρκειας έως 12 μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων:

1 ΠΕ-Ιατρός Εργασίας 
1 ΤΕ3-Μηχανικών Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής (Τεχνικός Ασφαλείας)