ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2014

ΕΡΓΑΣΙΑ - 26 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

 Η  Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου– Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά 26 άτομα για την κάλυψη αναγκών της ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. Ο.Τ.Α., που εδρεύει στο Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου Κρήτης, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» συνολικής διάρκειας έως12 μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων:


5 ΤΕ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 
1 ΠΕ-ΙΑΤΡΟΣ
3 ΠΕ-ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
6 ΠΕ-ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ 
11 ΠΕ-ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ   ΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
23/01/2014