ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2014

ΕΡΓΑΣΙΑ - 19 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 19 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα των υπηρεσιών Καθαριότητας και Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού 
3 ΔΕ 29-ΟδηγώνΑπορριμματοφόρων (Χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
11 ΥΕ16-Εργατών-Καθαριότητας
2 ΔΕ29-ΟδηγώνΛυματοφόρου Αυτοκινήτου (Χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 
3 ΔΕ28ειριστών Μηχανημάτων Έργου