ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2014

ΕΡΓΑΣΙΑ - 12 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗΣ

Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 12 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Συνδέσμου, που εδρεύει στην Ξάνθη και συγκεκριμένα 
 
2 ΔΕ-Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (BOMAG Συμπιεστής Απορριμμάτων)
4 ΔΕ-ΟδηγώνΑπορριμματοφόρων
6 ΥΕ-Εργατών/τριών Καθαριότητας