ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014

ΕΡΓΑΣΙΑ - 11 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ

O Δήμος Ρόδου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 11 ατόμων για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» - Παιδικοί σταθμοί ΚΔΑΠ στον άξονα προτεραιότητας 09», «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση στις δύο Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου».