ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014

ΕΡΓΑΣΙΑ - 10 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗ "ΖΑΧΑΡΕΙΟ" ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ "Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ" ΣΤΗΝ ΛΕΣΒΟ

H Ζαχάρειος Πρότυπος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Η Αγία Παρασκευή ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 10 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή του Δήμου Λέσβου

1 ΤΕ-Ηλεκτρολόγων
 2 ΔΕ-Βοηθών Νοσοκόμων
 1 ΥΕ-Βοηθών Μαγείρων
 2 ΥΕ-Γενικών καθηκόντων
 4 ΥΕ-Προσωπικό Καθαριότητας