ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013

ΕΙΔΗΣΕΙΣ-ΑΡΘΡΑ:TO ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΗΜΕΡΑ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ THN ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Ημέρα δικαίωσης ενός πολύχρονου αγώνα, χαρακτήρισε τη χθεσινή μέρα ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ και του EDF, Ιωάννης Βαρδακαστάνης, αναφορικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και τα έγγραφα για την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών με αναπηρία σε όλο τον κόσμο.
Το αναπηρικό κίνημα χαιρετίζει την χθεσινή (Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου) έγκριση, της Έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις γυναίκες με αναπηρία, η οποία έλαβε υπόψη όλες τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (EDF).

Ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ και του EDF Ιωάννης Βαρδακαστάνης, σχολιάζοντας αυτή την εξέλιξη, σημείωσε για την σημασία της: «Η οικονομική και κοινωνική κρίση, η οποία ταχύτατα μετατρέπεται και σε κρίση ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναμφίβολα πλήττει πολύ σκληρά το σύνολο των ατόμων με αναπηρία, όμως ακόμα περισσότερο πλήττει τις γυναίκες με αναπηρία, που έτσι κι αλλιώς βιώνουν πολλαπλές διακρίσεις και πολυεπίπεδους αποκλεισμούς. 

Η Έκθεση που εγκρίθηκε σήμερα και λαμβάνει υπόψη της τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ, η οποία είναι το πρώτο νομοθέτημα που προωθεί την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών με αναπηρία σε όλο τον κόσμο, αποτελεί ένα σπουδαίο γεγονός για τις γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία. 
Το EDF διαθέτει Επιτροπή Γυναικών από το 1997, της οποίας ο ρόλος είναι ο έλεγχος για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και τα έγγραφα και η αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού στα προβλήματα των γυναικών με αναπηρία. Η σημερινή μέρα λοιπόν είναι μέρα δικαίωσης πολύχρονου αγώνα. Συνεχίζουμε την παρακολούθηση και το αναπηρικό κίνημα θα πιέζει και θα αγωνιστεί για την πρακτική διάσταση της Έκθεσης, τόσο στο ευρωπαϊκό, όσο και στο εθνικό επίπεδο. Η ΕΣΑμεΑ συστηματικά ενσωματώνει τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία στις διεκδικήσεις και στις δράσεις της». 

Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, το EDF είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις απόψεις του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το σχέδιο έκθεσης σχετικά με τις γυναίκες με αναπηρία της Επιτροπής για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων. Το EDF συνεργάστηκε στενά με τα μέλη της Επιτροπής και με την διακομματική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αναπηρία ώστε να διασφαλίσει ότι η φωνή του αναπηρικού κινήματος θα ακουστεί. Η προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία είναι μία από τις βασικές πτυχές των εργασιών του EDF. Το EDF προωθεί την ενσωμάτωση των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία, καθώς και τη λήψη συγκεκριμένων δράσεων για την προώθηση των δικαιωμάτων τους, όπως για παράδειγμα το 2ο Μανιφέστο για τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση http://www.wunrn.com/news/2011/09_11/09_12/091211_eu.htm

Το EDF χαιρετίζει το γεγονός ότι όλες οι συστάσεις του έγιναν δεκτές και ειδικότερα επικροτεί την αναφορά στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, στο Σύμφωνο 2011-2020 για την Ισότητα των Φύλων και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών (2010-2015).
 

Η Έκθεση επισημαίνει ότι:

- Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία απολαμβάνουν την ισότητα ενώπιον του νόμου και έχουν δικαίωμα ίσης νομικής προστασίας και απολαμβάνουν κάθε νόμιμο δικαίωμα,


- Η αλλαγή της κατάστασης των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία έγκειται στην υπαγωγή της διάστασης αναπηρίας σε όλα τα προγράμματα, τα μέτρα και τις πολιτικές σχετικά με το φύλο, καθώς και την ανάπτυξη ειδικών μέτρων για αυτές. Υπό την έννοια αυτή, η έκθεση καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια προσέγγιση των δύο φύλων στην ενδιάμεση αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής της για την Αναπηρία 2010-2020,

- Είναι σημαντικό να βελτιστοποιηθεί η χρήση των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ, και ιδίως των διαρθρωτικών ταμείων, με σκοπό την προώθηση της προσβασιμότητας και της μη διάκρισης όσον αφορά στις γυναίκες με αναπηρία,

- Η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία, τόσο εντός όσο και έξω από το σπίτι, από την εκμετάλλευση, τη βία και την κακοποίηση και τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στη δικαιοσύνη μέσω της υποστήριξης μέσα στην κοινότητα.