ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2013

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΨΥΧΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΕΣ:ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΕΠΟΧΗ ΚΡΙΣΗΣΠαρασκευή    13 Δεκεμβρίου  2013 και ώρα 9:30 π.μ.|"Στοά   του Βιβλίου"

Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε) ιδρύθηκε το 1956 και αποτελεί τον παλαιότερο και μεγαλύτερο εξωνοσοκομειακό φορέα ψυχιατρικής περίθαλψης πανελλαδικά.Η προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα ψυχικά προβλήματα μέσα στο χώρο της κοινωνίας καθώς και να αναγνωριστούν οι ψυχικές διαστάσεις των κοινωνικών προβλημάτων, αποτέλεσαν εξαρχής τις βασικές κατευθύνσεις που χαρακτηρίζουν την παρουσία του ΕΚΕΨΥΕ στο πεδίο της κοινωνικής/κοινοτικής ψυχιατρικής.

Η παρούσα ημερίδα οργανώνεται από το Εξειδικευμένο Κέ-ντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και το Γραφείο Εκπαίδευσης του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής/Υπηρεσίες Κατάρτισης και Συμβουλευτικής σε ΑμεΑ» (ΟΠΣ: 373790) του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και επιχειρεί να κινηθεί στην τομή των κατευθύνσεων που περιγράψαμε. 

Σκοπός της είναι ο διάλογος και η ανταλλαγή σχετικά με ορισμένα σοβαρά κλινικά προβλήματα στα οποία είναι διακριτή και μια εγγενής, ιδιότυπη κοινωνική διάσταση. Το στοιχείο αυτό, που η κοινωνική κρίση έχει ασφαλώς οξύνει, τα καθιστά συνεχώς «επείγοντα». Η αναζήτηση αξιόπιστων θεραπευτικών απαντήσεων στα πιο πάνω ζητήματα αποτελεί αυτονόητη επιδίωξη της ημερίδας.