ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ: "ΥΓΕΙΑ,ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ" ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ
Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013/Ώρα:09.30-14.15

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020", το νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και τη Καινοτομία την περίοδο 2014-2020, διοργανώνει Ημερίδα για την Κοινωνική Πρόκληση "Υγεία, Δημογραφική μεταβολή και Ευεξία" στο πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020". Η εκδήλωση που διοργανώνεται σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασ. Κωνσταντίνου 48).
Στην ημερίδα, η Δρ Xριστίνα Κυριακοπούλου, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας, θα παρουσιάσει το πρόγραμμα εργασίας του 2014-2015 για την Κοινωνική Πρόκληση 1 «Υγεία, Δημογραφική μεταβολή και Ευεξία».
Θα παρουσιαστούν επίσης η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για την Ενεργό και Υγιή Γήρανση ("European Innovation Partnership Active & Healthy Ageing") καθώς και οι Συμπράξεις Δημόσιου/Δημοσίου & Δημόσιου/Ιδιωτικού Τομέα (Public-Public Partnerships-P2Ps & Public-Private Partnerships-PPPs), όπου υπήρξε εθνική συμμετοχή. Η κα Γεωργία Τζένου από το ΕΚΤ θα παρουσιάσει τις ερευνητικές υποδομές στον χώρο των Επιστημών Υγείας, όπως διαμορφώνονται στο πλαίσιο του έργου EuroRIs-Net+.
Στη συνέχεια, η Δρ Χριστίνα Πασκουάλ θα παρουσιάσει τον ρόλο και τις υπηρεσίες Έρευνας, Καινοτομίας & Eπιχειρηματικότητας που προσφέρει το ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020", ενώ η Δρ Βικτωρία Τσουκαλά θα αναφερθεί στις σχετικές με την Ανοικτή Πρόσβαση δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, καθώς η ΕΕ έχει αναδείξει την ανοικτή πρόσβαση στις επιστημονικές δημοσιεύσεις σε γενική αρχή του προγράμματος "Ορίζοντας 2020".
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020", υποστηρίζοντας τους ελληνικούς φορείς στη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020", το νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για τη Έρευνα και τη Καινοτομία την περίοδο 2014-2020, αναμένεται να διαθέσει περισσότερα από 7 δισ. ευρώ στον τομέα "Υγεία, δημογραφική μεταβολή και ευεξία", συμπεριλαμβανομένου του τομέα της ηλεκτρονικής υγείας (eHealth) και των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών για την ευγηρία. Σημειώνεται ότι το 20% του προϋπολογισμού απευθύνεται σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), μέσα από συνεργατικά έργα (13%) και ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία για τις ΜΜΕ (7%).
Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη, αλλά απαιτείται εγγραφήΗ εκδήλωση θα μεταδίδεται ζωντανά στη διεύθυνση: 
www.ekt.gr/events/live. 


Περισσότερες ππληροφορίες ΕΔΩ