ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: "ΠΟΛΕΙΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ,ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΧΑΜΗΛΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ" ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

16 - 17 Δεκεμβρίου 2013
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Τη Διημερίδα  διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η Ευρωπαϊκή Ατζέντα είναι ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σχετικά με τη σημασία  της Δια Βίου Μάθησης
 
Το πρόγραμμα, σε συνεργασία με τον δημόσιο τομέα, την τοπική αυτοδιοίκηση τους κοινωνικούς εταίρους και  την τοπική κοινωνία,  έχει στόχο την υποστήριξη και την επανένταξη ατόμων με χαμηλά προσόντα στην εκπαίδευση και την απασχόληση. Στο διήμερο αυτό σεμινάριο, εμπειρογνώμονες θα παρουσιάσουν, θα αναλύσουν και θα συζητήσουν με τους συμμετέχοντες τα παρακάτω θέματα ώστε να αξιοποιηθεί η γνώση και η εμπειρία όλων :

-  Η εκπαίδευση ενηλίκων ως μέσον αντιμετώπισης της κρίσης: η Ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βελτίωση των προσόντων.
-  Η περιφερειακή διάσταση της Δια Βίου Μάθησης – στρατηγικές συμπράξεις.
- Ανίχνευση αναγκών για την εκπαίδευση ενηλίκων σε τοπικό επίπεδο.
-  Συνέργεια  πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης για την ανάπτυξη- το μεγάλο στοίχημα.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ